Forretningsidé

Travius Norge as selger forretningssystem for reiselivsbransjen. 

 

Våre kunder skal - ved å benytte systemet - selge mer reiser og opplevelser, samtidig også få en enklere og mer effektiv administrasjon.

Systemet er helt web-basert, noe som gir en høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet.

Vi fokuserer på lønnsomhetspotensialet og ikke på teknikken i seg selv. Riktig utnyttet gir Internett meget gode muligheter til effektivisering av oppgaver i reisebransjen.

 

Vårt mål 
 

Knytte sluttkunden nærmere opplevelsestilbyder uten fordyrende kostnadsledd.

Finsk produkt - internasjonalt marked


Travius er utviklet i Finland av CodeGem Oy. Travius er tilgjengelig i flere språkversjoner, slik at én arrangør som opererer i flere regioner også kan dele på f.eks hotell-allotment og samtidig presentere reisene på ulike språk og med differensierte priser.

 

Våre mål
 

Selskapets mål er å tilby løsninger som både medfører effektiv booking, men ikke minst medfører at den enkelte reiselivsbedrift får tilgang til verktøy som gjør hverdagen enklere og kvalitetssikrer bedriftens produkter og gjennomføring.

Vår hovedfokus er på små og mellomstore aktivitets- og overnattingsbedrifter og deres utfordringer.