7 gode grunner til å velge Travius

1. Salg

 - Sørger for at dine kunder kan bestille hvordan, når og hvor de vil. 
Din reisebutikk er åpen 24 timer i døgnet.

- Virkningsfulle integrerte salgsverktøy. Nyhetsbrev, 'tips en venn'
og brosjyrebestilling integrert i bookingsystem, gir deg mulighet
til å bearbeide din kundegruppe effektivt og rimelig. 

Målrettet markedsføring via email har klar fremgang. Respons-
grad på langt over 10% er ikke uvanlig. 

- Øker din kundedatabase. Flere av Travius' kunder har økt sitt
antall av prospekter betydelig

 

2. Økt produktivitet

- Bookingsystem, hjemmeside og administrasjon i et system. 
Du samler informasjonen på et sted og unngår alt dobbelt-
arbeid. 

- Kunden bestiller selv sin reise online. Du sparer tid og personale.

- Mulighet til å sende bekreftelser, fakturaer og reise-
dokumenter elektronisk.

3. Bedre kundeservice

- Drøyt 63% ønsker å bestille sine reiser over nettet (ref. Net survey). Travius gjør dette enkelt. 

 

4. Lave investeringskostnader

- Det kreves ingen investeringer i hardware for å benytte 
Travius. 

- Virksomheten kan vokse i systemet uten kostbare 
oppgraderinger. 

- Support og oppgraderinger inngår i prisen. 

5. Øker lønnsomheten 

- Lavere personalkostnader gjennom forenklet bestillings-prosedyre. Vi har eksempler på at våre kunder har redusert personalkostnadene med opp til 50%. 


- Mer effektivt salg. Du får bedre oversikt og virkningsfulle verktøy til å bearbeide din målgruppe med. 

6. Enklere administrasjon 

- Utnytter email ved bestillingsbekreftelser, påminnelser, m.m. 

- Automatisk betalingskontroll av kundeinnbetalinger. 

- Arbeid der all administrasjon gjøres via et webgrensesnitt. 

7. Fleksibilitet

- Passer alle typer reise- og opplevelsesarrangører.